Kom och jobba hos oss

Vi söker ständigt läkare och andra skickliga proffs inom vården!

På Vasa centralsjukhus jobbar du som en del av en positiv, mångspråkig och kunnig personal. Här arbetar cirka 2 000 professionella yrkesmänniskor från olika områden – alla lika viktiga för oss.

Vi erbjuder högklassig specialsjukvård inom många olika specialiteter för invånarna i hela Österbotten och för andra som behöver hjälp. Hos oss är patienten i goda händer: Vasa centralsjukhus är ett av de bästa sjukhusen i hela landet vad gäller patientsäkerhet.

Välkommen till oss för att utveckla ditt kunnande och trivas i arbetet!

Lediga jobb

Läkarrekrytering, läkare och två skötare ler och tittar mot kameran

läkare och skötare tittar tillsammans på en journal

Läkarrekrytering

Vi erbjuder läkare en modern, flexibel och konkurrenskraftig arbetsplats samt stödet av en kompetent personal.

Vasa centralsjukhus är också ett populärt utbildningssjukhus bland specialiserande unga läkare.

Vill du bidra med din kompetens?

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan!

Läkare, vi kontaktar dig

Fyll i dina kontaktuppgifter och tryck på sänd så kontaktar vi dig inom kort!

  • *) Obligatoriska fält

Specialistläkare

Vi har alltid beställning på skickliga specialister. Bekanta dig med våra lediganslagna tjänster för specialistläkare.

Lediga specialistläkartjänster

Hittade du inga lediga tjänster inom din specialitet? Ingen fara, det är ändå möjligt att ditt drömjobb just har blivit ledigt hos oss.

 

AT-läkare

Studerar du till läkare i Sverige och är intresserad av att avlägga
AT-tjänstgöring (allmän tjänstgöring) hos oss?

Läs mera om ansökningsförfarandet här

 

Amanuenser och sommarjobb för medicinekandidater

Vi erbjuder amanuensplatser och sommarjobb för medicine studerande som studerat minst 3 år. Du ska ha avlagt amanuenskursen i den ifrågavarande specialiteten för att kunna söka amanuensplatser.

Ansökan om amanuensplats och sommarjobb görs direkt till respektive specialitets överläkare.

Se kontaktuppgifter (Specialiteter) nedan.

 

 

Specialiserande läkare

Det pågår en reform av specialistläkarutbildningen. Vi följer hela tiden med de anvisningar och ansökningstider som ges på nationell nivå. Vi kan erbjuda specialiserande läkare och även medicine kandidater i slutskedet av sina studier varierande arbetsmöjligheter.

Lediga specialiseringstjänster

 


Kontaktpersoner:

Rekryteringsplanerare Sabina Bäckman, puh. (06) 213 1707

Utbildningsplanerare Eija Kalliokoski, puh. (06) 213 1722

Sommarjobb

En leende skötare vid anmälningsdisken

Hitta ditt sommarjobb vid Vasa centralsjukhus! Vi erbjuder sommarjobb inom många olika områden åt dig som studerar eller som redan har en examen.

Läs mera

Sommarjobb 2021:

Ansökningstiden för sommarjobb 2021 har gått ut, men lämna gärna en öppen ansökan.

 

 

AT-samarbete

Lääkäri ja hoitaja

AT-samarbetet mellan Vasa och Umeå är klart.

Läs hela artikeln här

Öppen ansökan

En kvinnlig anställd med en operationsmössa på huvudet

Vasa centralsjukhus erbjuder inhopp (1-12 arbetsturer) och kortare vikariat (max 5 månader) inom många olika områden.

Läs mera

 

Vill du få tilläggsinfo om lediga jobb inom din specialitet på Vasa centralsjukhus?

Här följer kontaktpersonerna för olika ansvarsområden och specialiteter samt deras kontaktuppgifter. Vid behov kan du fråga mer själv.

Vastuualueet

Ansvarsområdet för barn:
Ansvarsområdesdirektör Tarja Holm

Diagnostikcentret:
Tf. diagnostikcentrets direktör Peter Nieminen

Medicinska ansvarsområdet:
Ansvarsområdesdirektör Christian Kantola

Operativa ansvarsområdet:
Ansvarsområdesdirektör Matias Hannuksela

Psykiatriska ansvarsområdet
Ansvarsområdesdirektör Mirja Remes

E-post: fornamn.efternamn@vshp.fi
Tfn: (06) 213 1111 (växel)

Erikoisalat

Akutmedicin: Överläkare Taneli Väyrynen

Allmän kirurgi: Överläkare Jaana Elberkennou

Anestesi: Överläkare Markku Virkkilä

Barnkirurgi: Överläkare Harri Rajakorpi

Barnneurologi: Överläkare Jan Olme

Barnpsykiatri: Överläkare Kristiina Forsman

Barnsjukdomar: Ansvarsområdesdirektör Tarja Holm

Blodkärlskirurgi: Överläkare Olli Hautero

Gastrokirurgi: Överläkare Jan Andersén

Gynekologi och förlossningar: Överläkare Tanja Skuthälla

Hudsjukdomar: Överläkare Johanna Hagman

Infektionssjukdomar: Överläkare Juha Salonen 

Inremedicin: Överläkare Otto Knutar

Kardiologi: Överläkare Mari-Anne Vaittinen

Kirurgi: Överläkare Olli Hautero

Klinisk neurofysiologi: Överläkare Reijo Autio

Lungsjukdomar: Överläkare Johan Söderström

Medicinsk rehabilitering: Överläkare Annica Sundberg

Neurologi: Överläkare Jukka Saarinen

Onkologi: Överläkare Antti Jekunen

Ortopedi: Överläkare Erno Lehtonen-Smeds

Patologi: Överläkare Carl-Marcus Svartbäck

Psykogeriatri: Ansvarsområdesdirektör Mirja Remes

Radiologi: Överläkare Reijo Autio

Ungdomspsykiatri: Ansvarsområdesdirektör Mirja Remes

Tand-, mun- och käksjukdomar: Övertandläkare Kari Panula

Urologi: Överläkare Christian Palmberg

Vuxenpsykiatri: Ansvarsområdesdirektör Mirja Remes

Ögonsjukdomar: Tf. överläkare Marja Suutari

Öron-, näs- och strupsjukdomar: Överläkare Christian Fremling

 

E-post: fornamn.efternamn@vshp.fi
Tfn: (06) 213 1111 (växel)

Apteekki

Apotekare Jussi-Pekka Rauha

E-post: fornamn.efternamn@vshp.fi
Tfn: (06) 213 1111 (växel)

Ansvarsområdet för barn:
Ansvarsområdesdirektör Tarja Holm

Diagnostikcentret:
Tf. diagnostikcentrets direktör Peter Nieminen

Medicinska ansvarsområdet:
Ansvarsområdesdirektör Christian Kantola

Operativa ansvarsområdet:
Ansvarsområdesdirektör Matias Hannuksela

Psykiatriska ansvarsområdet
Ansvarsområdesdirektör Mirja Remes

E-post: fornamn.efternamn@vshp.fi
Tfn: (06) 213 1111 (växel)

Akutmedicin: Överläkare Taneli Väyrynen

Allmän kirurgi: Överläkare Jaana Elberkennou

Anestesi: Överläkare Markku Virkkilä

Barnkirurgi: Överläkare Harri Rajakorpi

Barnneurologi: Överläkare Jan Olme

Barnpsykiatri: Överläkare Kristiina Forsman

Barnsjukdomar: Ansvarsområdesdirektör Tarja Holm

Blodkärlskirurgi: Överläkare Olli Hautero

Gastrokirurgi: Överläkare Jan Andersén

Gynekologi och förlossningar: Överläkare Tanja Skuthälla

Hudsjukdomar: Överläkare Johanna Hagman

Infektionssjukdomar: Överläkare Juha Salonen 

Inremedicin: Överläkare Otto Knutar

Kardiologi: Överläkare Mari-Anne Vaittinen

Kirurgi: Överläkare Olli Hautero

Klinisk neurofysiologi: Överläkare Reijo Autio

Lungsjukdomar: Överläkare Johan Söderström

Medicinsk rehabilitering: Överläkare Annica Sundberg

Neurologi: Överläkare Jukka Saarinen

Onkologi: Överläkare Antti Jekunen

Ortopedi: Överläkare Erno Lehtonen-Smeds

Patologi: Överläkare Carl-Marcus Svartbäck

Psykogeriatri: Ansvarsområdesdirektör Mirja Remes

Radiologi: Överläkare Reijo Autio

Ungdomspsykiatri: Ansvarsområdesdirektör Mirja Remes

Tand-, mun- och käksjukdomar: Övertandläkare Kari Panula

Urologi: Överläkare Christian Palmberg

Vuxenpsykiatri: Ansvarsområdesdirektör Mirja Remes

Ögonsjukdomar: Tf. överläkare Marja Suutari

Öron-, näs- och strupsjukdomar: Överläkare Christian Fremling

 

E-post: fornamn.efternamn@vshp.fi
Tfn: (06) 213 1111 (växel)

Apotekare Jussi-Pekka Rauha

E-post: fornamn.efternamn@vshp.fi
Tfn: (06) 213 1111 (växel)

Dina blivande kollegor berättar

Personalen har en härlig positiv inställning till undervisning!

 


Linda Laine

Amanuens på inremedicin

År efter år blir jag mer stolt över mina kunniga kollegor – jag hoppas att jag någon dag blir så bra att jag kan mäta mig med de bästa och mest erfarna!

 


Virpi Lehtinen

Avdelningssekreterare

Det var roligt att höra om specialistläkarnas olika karriärstigar och livshistorier under praktikperioden; mest lärorikt för mig var möjligheten att följa vården av barn i olika åldrar och utvecklingsskeden på endokrinologiska polikliniken.

 


Pauliina Toivonen

5:e årets medicine studerande, Turun yliopisto

Under Vasaveckan fick jag lära mig mycket nytt under personlig handledning av flera olika läkare.

 


Tuuli Kettunen

5:e årets medicine studerande, Turun yliopisto

Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkoren för olika arbetsuppgifter definieras i sjukhusets behörighetsstadga.

En kvinnlig anställd tittar in i kameran och har en operationsmössa på huvudet

Läs mera
Så här ansöker du

Läkare – lämna in en intresseanmälan så ringer vi upp dig och berättar mer om aktuella lediga tjänster och vikariat.

Ansökan till alla lediganslagna jobb
kan du lämna in elektroniskt via rekryteringstjänsten Kuntarekry.

I platsansökan finns en länk
’Sök arbetsplats’, som leder till ansökningsblanketten. Du får ett automatiskt meddelande när vi har mottagit din ansökan. Under ansökningstidens gång kan du också göra ändringar i din ansökan.

Läs mera

Frågor om rekryteringsprocessen? Kontakta oss: rekry@vshp.fi

Personalförmåner

Som medarbetare i vår arbetsgemenskap får du tillgång till olika förmåner.

Motion och välmående

Vi har en egen konditionssal som personalen avgiftsfritt får använda. Därtill erbjuder vi olika ledda gymnastikgrupper.

Språkundervisning

Är du är intresserad av att jobba hos oss i en tvåspråkig miljö? Befolkningen i Vasa sjukvårdsdistrikt har oftast svenska eller finska som modersmål. Vår målsättning är att betjäna patienterna på deras eget modersmål. Personalen uppmuntras till aktiv språkanvändning i arbetet och erbjuds språkundervisning i finska och svenska på arbetstid. Språkundervisningen anpassas för olika yrkesgrupper och sakkunniga enligt deras behov och önskemål.

Har du frågor i anslutning till språk, språkkunskaper eller språkundervisning? Kontakta gärna sjukhusets språklärare.

Språklärare Annika Backlund

Fritidsförening

Vid sjukhuset finns en aktiv fritidsförening VACKS som erbjuder fritidsaktiviteter inom många olika områden, möjligheten att hyra föreningens fritidsstugor samt rabatter och inträdesbiljettert till rabatterat pris till bl.a. teater, bio och badinrättningar. Vi beviljar också medel för personalgrupper för deltagande i motions- och idrottsevenemang.

Exempel på biljettförmåner:

  • Wasa teater, medlemspris 11 euro/biljett
  • Vaasan kaupunginteatteri, medlemspris 25 euro/biljett (innehåller garderobsavgift)
  • Simning på Tropiclandia, vuxna 12 euro, barn 9 euro

Stugor

Föreningens medlemmar har möjlighet att hyra föreningens fritidsstugor i Vuokatti, Iso-Syöte och Kalajoki.